ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Избран доставчик по договор № BG16RFOP002-2.001-0458-C01

Избран доставчик по договор № BG16RFOP002-2.001-0458-C01


2016-11-17 

След проведена тръжна процедура беше избран достачик  и сключен договор с „Ризов Машинъри“ ЕООД, № BG16RFOP002-2.001-0458-C01/SU-01 в рамките на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0458-C01 за доставка и въвеждане в експлоатация на „Машина за производство на бодлив тел“.

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top