ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Изпълнен ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0458-C01

Изпълнен ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0458-C01


2017-09-01 

Чарлтон успешно изпълни ДБФП BG16RFOP002-2.001-0458-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и внедри в своето производство „Машина за производство на бодлив тел“. 
Чарлтон уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за усвоената технология и възможността за производство на 9 типа бодлив тел.

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top