ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Покана за пресконференция в Чарлтон ЕООД във връзка с проект по ОПИК 2014-2020

Покана за пресконференция в Чарлтон ЕООД във връзка с проект по ОПИК 2014-2020


2019-07-19 

 Покана за участие в Пресконференция във връзка с изпълняван проект от фирма ЧАРЛТОН ЕООД по ОП"Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г
Проектът се реализира в рамките на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 1751106 лв., а безвъзмездната финансова помоще 1 231769,20лв

Документи за сваляне

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top