ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Чарлтон EООД успешно изпълни ДБФП BG16RFOP002-3.001-0837-C03 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Чарлтон EООД успешно изпълни ДБФП BG16RFOP002-3.001-0837-C03 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


2019-07-22 

Чарлтон EООД успешно изпълни ДБФП BG16RFOP002-3.001-0837-C03
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и внедри в своето производство „Tехнологична линия
за заварени мрежи с 3D-преса за огъване и стифиращо устройство“. 
Чарлтон уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за усвоената
технология и увеличен капацитет за производство на заварени мрежи.

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top