ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Покана за информационен ден в Чарлтон ЕООД във връзка с проект по ОПИК 2014-2020

Покана за информационен ден в Чарлтон ЕООД във връзка с проект по ОПИК 2014-2020


2019-07-03 

На 08.07.2019 г. от 10,30 ч. в офиса на фирма „Чарлтон ЕООД” (гр. Пловдив, ул. „Македония“ 4) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите и резултатите от проект проект „Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД“ “(договор BG16RFOP002-3.001-0837-C01).

Документи за сваляне

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top