ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини

Новини


Доставка на специализирано оборудване (ДМА)

2017-10-23
1.Полу-автоматична машина за заваряване 2.Заваръчен апарат- 2 бр. 3.Нестандартна заваръчна маса с 2 бр. комплекти за закрепване 4.Портативна хидравлична щанца – 1 бр. Документи за сваляне ...

виж повече


Изпълнен ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0458-C01

2017-09-01
Чарлтон успешно изпълни ДБФП BG16RFOP002-2.001-0458-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и внедри в своето производство „Машина за производство на бодлив тел“.  Чарлтон уведомява всички свои настоящи и бъдещи клиенти за усвоената технол...

виж повече


Избран доставчик по договор № BG16RFOP002-2.001-0458-C01

2016-11-17
След проведена тръжна процедура беше избран достачик  и сключен договор с „Ризов Машинъри“ ЕООД, № BG16RFOP002-2.001-0458-C01/SU-01 в рамките на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0458-C01 за доставка и въвеждане в експлоатация на „Машина за производство на бодлив тел“. ...

виж повече


Тръжна процедура "Закупуване на Машина за производство на бодлив тел"

2016-10-04
Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата “Закупуване на Машина за производство на бодлив тел”. Документи за сваляне: Декларация на кандидата Изисквания към офертите Методики за оцента Оферта Проекто-договор Публична покана Разяснение на договор Техническо задание...

виж повече


Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД

Кратко описание на проекта  Договор № BG16RFOP002-2.001-0458-C01 - Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД Фирма „Чарлтон“ ЕООД е създадена през 2007 година. Специализирана е в производството на електрозаварени мрежи със стандартни и нестандартни размери. Дейности Предвижда се да бъдат изпълнени 3 дейности: 1....

виж повече


Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top